Medezeggenschapsraad


Oudergeleding:
Daisy Huizinga
Margret Rijk

Personeelsgeleding:
Layla de Koster
Hans van Heerwaarden

Vanuit de MR gaat Hans van Heerwaarden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vanuit de oudergeleding is er een wisselende aanwezigheid. In de GMR wordt er op stichtingsniveau vergaderd

Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl