Medezeggenschapsraad


Oudergeleding:
Margret Rijk


Personeelsgeleding:
Layla de Koster


Vanuit de MR gaat Margret Rijk naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), vanuit de oudergeleding is er een wisselende aanwezigheid. In de GMR wordt er op stichtingsniveau vergaderd

Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019.pdf
Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT